Vol546女神王馨瑶yanni江浙沪旅拍镂空服饰配黑丝吊袜极致魅惑写真64P王馨瑶美媛馆

Vol546女神王馨瑶yanni江浙沪旅拍镂空服饰配黑丝吊袜极致魅惑写真64P王馨瑶美媛馆

(大圣浚川散)川大黄煨牵牛取头末郁李仁各一两木香三钱芒硝三钱甘遂五分 以上为细末,姜汤调下,量儿大小用之。 若漫肿无头者,以湿纸覆其上,视其先干处,置蒜片灸之。

去白术者,避其燥能亡津也。地骨皮饮,溃后不寒者宜之。

妊娠用药禁忌,另有歌诀,详载首卷。生脉六均医脾弱,泄泻伤津大渴作,人参五味麦门冬,陈半苓术甘草合。

初起气实者,宜服舒肝溃坚汤;气虚者,宜服香贝养荣汤,外用葱白、蜂蜜捣泥敷贴。 膀胱蓄热淋证成,十味导赤有奇功,小腹胀满大使结,急服八正莫少停。

惟牙龈动摇,或兼疼痛者,日以李杲牢牙散擦之,夜用固齿白玉膏贴之,缓缓取效。每日清早白汤泡数条,或干用亦可,饥时随用,服至百日,启脾壮胃,功难笔述。

(五苓散)白术土炒泽泻猪苓肉桂小茴香赤茯苓水煎服。由肾虚不足之人,房劳太过,身形受寒,邪气自外乘之。

Leave a Reply