No4783模特小海臀Rena性感白色长T露蕾丝内衣秀豪乳翘臀撩人诱惑写真50P50P小海臀秀人网

No4783模特小海臀Rena性感白色长T露蕾丝内衣秀豪乳翘臀撩人诱惑写真50P50P小海臀秀人网

故取茯苓桂枝直趋肾界,预伐其邪,所谓上兵伐谋也。医学自汉秦以上无方,有方自张长沙始,故医家以长沙为方书之祖。

又曰∶“木位之主,其泻以酸”,以白芍药于脾中泻木为臣。 大青龙证,不汗出之烦躁,乃未经汗下之烦躁,属实;此条病不解之烦躁,乃汗下后之烦躁,属虚。

三焦胀者,气满于皮肤中,轻轻然而不坚。太阳病桂枝证,宜以桂枝解肌,而医反下之,利遂不止者,是误下,遂协表热陷入而利不止也。

太阳经脉,上额交巅,入络脑,还出别下项,连风府,故邪客其经,必令头项强痛也。太阳中风,脉当浮缓,今脉浮紧,是中风之病而兼伤寒之脉也。

汪琥曰:其人下利,日数十行,则胃中之物已尽,何得而不虚? 所以有不更衣之阳明病,有内实之阳明病,有大便难之阳明病也。

程应旄曰:若下后外证未解者,仍当解外,有的证用是药,不可以既下而遂谓桂枝汤汪琥曰:下之为逆;逆者,为病在外而反攻其内,于治法为不顺也。主白虎汤,以直走阳明,大清其热,加人喻昌曰:此条辨证最细。

Leave a Reply