rct猜人系列全部作品番号

rct猜人系列全部作品番号

此少阴下利便脓血者,是热伤荣也,而不径用苦寒者,盖以日久热随血去,肾受其邪,关门不固也,故以桃花汤主之。如下利清谷,里寒外热,汗出而厥者,通脉四逆汤主之,此少阴寒邪传厥阴之寒证也。

其温病、热病无汗者,宜大青龙汤;时无汗、时有汗者,宜桂枝二越婢一汤;有汗者,宜桂枝合白虎汤。故谓手足为反温,言阳回也。

而心烦不得卧者,是阳明之热,内扰少阴,故不欲寐也,当以解热滋阴为主治也。 阳明病,心下□满者,不可攻之,攻之利遂不止者死,利止者愈。

下利脉沉弦者,下重也。即今之阳虚血少,里急后重,下利病也。

若复迁延时日,肾水告竭,其阴必亡,虽下无及矣。 盖厥热相胜则逆,逆则病进;厥热相平则顺,顺则病愈。

四肢手足属土,土主脾胃,若脉大其汗蒸蒸而热,则为阳盛可下之证也;若脉迟其汗□□而寒,则为阴盛可温之证也。证既不同,法亦各异喻昌曰:发热以上与前条同,而汗出,不恶寒,反恶热,身重,四者皆阳明之见证,所以汗、下、烧针俱不可用。

Leave a Reply